Windows 10'daki Dosya Gezgini'nde gezinti bölmesine sürücüler nasıl yönlendirilir

Dosya Gezgini'ndeki gezinti bölmesi, varsayılan olarak ona tutturulmuş bazı öğelerle birlikte gelir. Bu öğelerden biri Bu PC'dir ve eğer genişletirseniz, Windows 'kütüphanelerinize ve diskinizdeki disklere erişebilirsiniz. Gezinme bölmesine ek öğeler eklemeniz gerekiyorsa, bunları 'Hızlı Erişim' altında iğneleyebilirsiniz. Her iki sürücüyü ve klasörleri buraya bağlayabilirsiniz. Gezinti bölmesine, bu PC veya Hızlı Erişim altındaki bir alt öğe yerine kendi öğeleri olarak tutturulacak şekilde sürücüler yerleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Bunu yapmak için bir toplu betiğe ihtiyacınız var.

Bu betik, Superuser kullanıcısı JosefZ tarafından yazılmıştır ve C ve D sürücülerini Dosya Gezgini'ndeki gezinme bölmesine sabitleyebilir. Komut, diğer sürücüleri de pinlemek için değiştirilebilir.

Kayıt defteri anahtarını yedekle

Bu komut dosyasını kullanmadan önce bir kayıt defteri anahtarını yedeklemeniz gerekir. Windows kayıt defterini açın ve aşağıdaki konuma gidin.

HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerHideDesktopIconsNewStartPanel

NewStartPanel anahtarını sağ tıklatın ve güvenli bir yere verin. Bu kesinlikle almanız gereken bir önlemdir.

Gezinme bölmesine sabit disk sürücüsü

Not Defteri'ni açın ve aşağıdakileri yapıştırın. Dosyayı istediğiniz herhangi bir adla ve BAT dosya uzantısıyla kaydedin.

@ECHO OFF
SETLOCAL EnableExtensions
set “_icon=%%SystemRoot%%system32imageres.dll,27”
set “_name=D DataDisk”
set “_guid=ffffffff-ffff-ffff-0000-00000000000d”
set “_target=d:\”

set “_regK=HKCUSoftwareClassesCLSID”
set “_regE=HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer”
if NOT “%~1″==”” goto :deleAll
reg add %_regK%{%_guid%} /ve /t REG_SZ /d “%_name%” /f
reg add %_regK%{%_guid%}DefaultIcon /ve /t REG_EXPAND_SZ /d %_icon% /f
reg add %_regK%{%_guid%} /v System.IsPinnedToNameSpaceTree /t REG_DWORD /d 0x1 /f
reg add %_regK%{%_guid%} /v SortOrderIndex /t REG_DWORD /d 0x42 /f
reg add %_regK%{%_guid%}InProcServer32 /ve /t REG_EXPAND_SZ /d %%systemroot%%system32shell32.dll /f
reg add %_regK%{%_guid%}Instance /v CLSID /t REG_SZ /d {0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE400274E} /f
reg add %_regK%{%_guid%}InstanceInitPropertyBag /v Attributes /t REG_DWORD /d 0x11 /f
reg add %_regK%{%_guid%}InstanceInitPropertyBag /v TargetFolderPath /t REG_EXPAND_SZ /d “%_target%” /f
reg add %_regK%{%_guid%}ShellFolder /v FolderValueFlags /t REG_DWORD /d 0x28 /f
reg add %_regK%{%_guid%}ShellFolder /v Attributes /t REG_DWORD /d 0xF080004D /f
reg add %_regE%DesktopNameSpace{%_guid%} /ve /t REG_SZ /d “%_name%” /f
reg add %_regE%HideDesktopIconsNewStartPanel /v {%_guid%} /t REG_DWORD /d 0x1 /f

:endlocal
ENDLOCAL
goto :eof

:deleAll
reg delete %_regK%{%_guid%} /f
reg delete %_regE%DesktopNameSpace{%_guid%} /f
reg delete %_regE%HideDesktopIconsNewStartPanel /v {%_guid%} /f
goto :endlocal

SİZİN İÇİN ÖNERİLEN

, Windows

Windows 10'da Dosya Gezgini İçin Otomatik Tamamlama Nasıl Etkinleştirilir / Devre Dışı Bırakılır

, Windows

Windows 10 On Unmounting Olmadan Bir Dosya Drive Explorer Nasıl Gizle

Dosyayı kaydettikten sonra, sağ tıklayın ve yönetici haklarıyla çalıştırın. Yukarıdaki komut dosyası, D sürücüsünü Dosya Gezgini'ndeki gezinme bölmesine ekler.

C sürücüsünü eklemek için yukarıdaki komut dosyasını değiştirmeniz gerekir. Özellikle, 3-6 satırlarını değiştirmeniz ve bunları aşağıdakilere değiştirmeniz gerekir.

set “_icon=%%SystemRoot%%system32imageres.dll,31”
set “_name=c SystemDisk”
set “_guid=ffffffff-ffff-ffff-0000-00000000000c”
set “_target=c:\”

İki satır grubunu karşılaştırın ve seçtiğiniz herhangi bir sürücüyü ekleyebilmek için komut dosyasını değiştirebileceksiniz.

Bir sürücüyü kaldırmak için komut dosyalarını kaydettiğiniz klasöre yönetici hakları ve CD ile Komut İstemi'ni açın. Aşağıdaki komutu çalıştırın, ancak 'name-of-script.bat' komut dosyasını, kaydettiğiniz adla değiştirin.

name-of-script.bat x

Gezinme bölmesine sabitlediğiniz tüm sürücüler için bunu çalıştırmanız gerekir. Komutu çalıştırmak sorun çıkarırsa, yedeklediğiniz kayıt defteri anahtarını geri yükleyin.

Bir önceki yazımız olan Windows 10'da iletişim kutusundan ve hata iletilerindeki metin nasıl kopyalanır başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.